NEW CONNECTIONS !

Dinsdag 11 juli 2017


De stap is gezet. Een nieuwe visie, een nieuwe look, dat vergt een nieuwe en frisse wind door de CCMA. En dat is prima gelukt! Danielle Morf, stelt als aftredend voorzitter van het Bestuur, graag een aantal professionals voor die vol energie deze prachtige nieuwe richting vorm gaan geven:

 

Ingrid Schermer, Customer Success Manager bij Exact, Voorzitter

Samantha Dieters, Afdelingshoofd KCC bij Star-SHL, Secretaris

Agaath van Til, Customer Content Specialist, Penningmeester;

Bart Boere, Senior Manager Verkoop bij Achmea, Algemeen Bestuurslid;

 

“Het zittende bestuur draagt het stokje vol vertrouwen over aan deze collega’s uit het vak”, geeft Morf aan. “We zijn blij dat het ons gelukt is een goede brede vertegenwoordiging van diverse branches te verbinden aan onze vereniging. Natuurlijk is het voor ons lastig de CCMA als bestuur los te laten. Een nieuwe look & feel vraag soms ook echt om een change. En dat doen we graag. Ik spreek namens het hele bestuur als ik zeg dat we achter ons besluit staan, de deuren voor nieuwe vakgenoten te openen en ons terug te trekken.”

 

Het is goed te zien hoe in goed overleg de lopende dossiers tussen oud bestuur en nieuw bestuur worden besproken en overgedragen. “We zorgen voor een goede overdracht en blijven ondersteunen zolang het nieuwe bestuur dat wil” geeft Gerard Teubner aan. Hij is binnen het bestuur het langst verbonden aan de CCMA en heeft een schat aan kennis als het gaat om de CCMA. “Daar moet je echt even de tijd voor nemen” geeft Gerard aan. “En dat doe ik met dezelfde passie als ik dat altijd heb gedaan”.

 

Ingrid Schermer, de nieuwe Bestuursvoorzitter, wil meteen aan de slag. “We hebben een perfecte startpositie om de vereniging te laten groeien tot hét platform in ons vakgebied. Een nieuw jasje, een nieuw bestuur en een aantal zeer actieve vrienden die flink de handen uit de mouwen willen gaan steken. We willen zo snel mogelijk onze leden ontmoeten, kennis maken met onze vrienden, en de paradepaardjes van het CCMA goed in het zadel krijgen en

nieuwe ideeën de ruimte geven. Namens het nieuwe bestuur dank ik het oude bestuur voor hun enorme inzet van dit prachtig platform! “

 

Daniëlle Morf (Voorzitter), Gerard Teubner (Secretaris) hebben op 5 juli hun functie overgedragen tijden een extra ALV. Peter de Koning (Penningmeester), Simone van den Berge (Algemeen bestuurslid en Voorzitter Jury Manager of the Year) en Sandy Kluiters (Algemeen bestuurslid) hebben dit tijdens de ALV op 26 april j.l. gedaan.

 

‘Dichterbij succes in klantcontact kom je niet’

 

Op de foto rechtsboven ziet u Danielle Morf de voorzittershamer overhandigen aan de nieuwe voorzitter Ingrid Schermer.

De tweede foto ziet u Gerard Teubner oud-secretaris de koffer en secretariaatstelefoon overhandigen aan de kersverse secretaris Samantha Dieters.

 

PERSBERICHT - NATIONALE KLANTCONTACT WEEK 2017

Vrijdag 27 januari 2017


En de juryprijs van de Nationale Klantcontact Week 2017 gaat naar…

De CCMA en FINTREX organiseerden in de laatste week van januari de jaarlijks terugkerende Nationale Klantcontact Week (NKW). In deze periode van snelle digitale ontwikkelingen in de branche, stond de week in het thema van ‘Grenzeloze energie’. Deelnemers konden ook dit jaar weer meedingen naar de Juryprijs, de prijs voor beste invulling van de week. Dit jaar blijft de winnaarsbokaal in Groningen, want de winnaar, voor het tweede jaar op rij, is geworden: Transcom Nederland.


Ieder jaar kunnen klantcontact bedrijven zich opgeven voor de Juryprijs en worden de genomineerde bedrijven bezocht door de jury tijdens de NKW. Ook dit jaar hebben veel bedrijven zich aangemeld en zijn er uiteindelijk tien bedrijven genomineerd en bezocht door de jury, waaronder Webhelp, de Bijenkorf, Cendris, AS Watson, FBTO en Transcom.


Alle genomineerden hebben flink uitgepakt dit jaar, maar het bedrijf wat de meest creatieve invulling heeft gegeven aan de Nationale Klantcontact Week en het thema ´Grenzeloze energie´ is Transcom Nederland. Iedere dag werden er verschillende acties georganiseerd die gelinkt waren aan het thema. Zo konden de medewerkers van Transcom onder andere hun eigen vitaminebehoeften bij elkaar fietsen op een speciale smoothiefiets en werd er een contest ´Meest energieke collega van Transcom´ georganiseerd. Uiteraard was er aan eten en drinken ook geen gebrek. Het team van Red Bull kwam langs, er was een stroopwafel stand en er werd vers fruit uitgedeeld.


Met de Nationale Klantcontact Week willen de CCMA en FINTREX meer aandacht en waardering voor het vak klantcontact specialist creëren, zodat de medewerkers uit deze branche iedere dag met nog meer energie aan de slag kunnen. De Nationale Klantcontact Week is daarom ook geheel gericht op de klantcontact specialisten. Ondanks de razendsnelle digitale veranderingen is het menselijke aspect binnen het klantcontact cruciaal. Want zeg nou zelf, jij krijgt toch ook veel meer energie wanneer je écht met iemand contact hebt. Dat maakt de klantcontact specialist onvervangbaar. Grenzeloze energie staat voor menselijke interactie, het verschil en tegelijkertijd de verbinding met de digitale wereld. De succesvolle klantrelatie van de toekomst is gebouwd op een persoonlijke band met de klant bovenop een slim gebruik van de digitale wereld.


Naast dat de Juryprijs van 2017 wordt uitgereikt tijdens de NKW, wordt ook de top drie van meest aantrekkelijke werkgever in de klantcontact branche bekend gemaakt. Dit zijn de uitkomsten van de Baas in Contact monitor, een initiatief van de CCMA met FINTREX en onderzoek naar werkgeversaantrekkelijkheid, dat in het laatste kwartaal van 2016 is uitgevoerd.

 

Op maandag 20 februari 2017 zal de Wisselbeker, nogmaals aan Transcom worden uitgereikt.
 

Klantcontact is overal

“Mensen vergeten nooit het gevoel dat je ze geeft! Twee avonden, drie zaterdagen, intensieve telefoon gesprekken en voorstellen over en weer en ineens hadden we het te pakken: Connect!” aldus Daniëlle Morf, voorzitter van het CCMA.
 

Het CCMA maakt een grote stap voorwaarts. In een energieke bijeenkomst bij PushCall in Delft heeft het bestuur een eerste Sneak Preview gegeven van de nieuwe koers en stijl. Hierin benadrukt het CCMA dat de klantcontactprofessional eigenaar is van het moment waarop het goede gevoel bij de klant ontstaat.

 

“Iedereen in de organisatie draagt bij aan dat belangrijke moment van connectie. De WFM specialist, de trainer, de manager en niet te vergeten de klantcontact medewerker die het dichtste bij de klant staat. Maar ook de bezorger van een pakketje, de meneer op de retourafdeling of de baliemedewerkster bij de gemeente. Want klantcontact is overal!” aldus Simone van den Berge, bestuurslid CCMA en voorzitter van de jury CCManager Award ’16.

 

CCMA is een toonaangevend en inspirerend platform dat vakmanschap waardeert, continu ontwikkelt en zeker nu verbinding zoekt met actieve leden en kennispartners. Simone van den Berge, bestuurslid van het CCMA: “Wij geloven dat in ons vak alles draait om het gevoel dat wij creëren. Het vereist vakmanschap om bij elke contact tussen klant en organisatie de juiste snaar te raken. Wij nemen nu het voortouw in de ontwikkeling van profielen die organisaties gaan helpen de professional van het juiste niveau aan te trekken of verder op te leiden..”

 

De nieuwe energie van het CCMA spreekt aan. In een mooie presentatie laat het bestuur zien hoe het nieuwe imago vorm krijgt. Connect is het sleutelwoord. De hoofdletter C een belangrijk element in alle uitingen. De nieuwe stap die wordt genomen laat zien dat ze het samen willen doen. Iedere partner die zich aan het CCMA verbindt, kan rekenen op exposure van formaat en cachet. Er wordt echter niet voorbij gegaan aan de identiteit van de organisatie zelf. En dat laten ze zien!

 

 

Dichterbij succes in klantcontact kom je niet!

 

 

CCManager Award 2016

Eén van de andere onderwerpen tijdens de bijeenkomst was de CCManager Award. Wim van Liempt (BumaStemra), winnaar 2015, deelde zijn verhaal over wat het winnen van deze award voor hem afgelopen jaar heeft betekend. “Ik ben erg enthousiast om dit jaar betrokken te zijn bij de CCMA Awards en waarbij we direct in de nieuwe CCMA stijl starten. Daarmee laat het CCMA zien wie ze zijn en wat hun visie op ons vak is.”

 

Dit is de eerste stap van de vele stappen die nog gezet worden in 2016 om de koers en het nieuwe imago vorm en inhoud te geven. CCMA Awards nodigt iedereen uit managers van formaat te nomineren. De contact center manager als strategische partner is als geen ander in staat is om samen met het team andere belangrijke afdelingen binnen de organisatie dichtbij het contact center te halen.”

 

 

 

 

 


 

 

CCMA AWARDS – Manager of the Year is een event van de CCMA en wordt jaarlijks georganiseerd om de beste en vooruitstrevende contact center managers in de spotlight te zetten. De kennis en ervaring van deze vakgenoten worden met de klantcontact branche gedeeld. Inspirerend leiderschap en bevlogen vernieuwingsdrang zijn ontzettend belangrijk. De connectie met en erkenning van zowel het team als de organisatie zorgt voor het op de kaart zetten van Klantcontact binnen de organisatie.

 

Zet de beste contactcenter manager in de spotlight!

Nomineer nu via www.ccmanageraward.nl
 

Dichterbij succes in klantcontact kom je niet!

 

 


Netgemak Internetbureau