Persbericht Klantenservice Federatie

 

Per 1 mei 2013 is Geeske te Gussinklo benoemd tot directeur van de Klantenservice Federatie (KSF).

Te Gussinklo staat voor de taak uitvoering te geven aan de nieuwe koers van de branchevereniging voor de klantcontactbranche, die zichtbaarder wil zijn in de zakelijke en de consumentenmarkt. De KSF heeft de ambitie als daadkrachtig belangenbehartiger en transparant brancheplatform een centrale rol te spelen in het structureel onderzoek naar en kennisoverdracht over klantcontact.

 

“Met Geeske te Gussinklo, die haar sporen al heeft verdiend in ons vakgebied, hebben wij het boegbeeld en de juiste directeur om de doelstellingen van de KSF te realiseren,” aldus interim-voorzitter Joost Fröhlich: "Ik ben ervan overtuigd dat we met haar een professioneel netwerker hebben binnengehaald, die weet wat er voor nodig is om de branche te vertegenwoordigen en die in staat is samen met het bestuur en de medewerkers uitvoering te geven aan de prioriteiten van de vereniging.”

 

Geeske te Gussinklo (40) studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht en deed een vervolgstudie bedrijfskunde aan Nyenrode. Zij werkte als loopbaanadviseur en vervulde diverse managementfuncties binnen Randstad. De afgelopen twee jaar was zij directeur van de Klanten Contact Academie (KCA). “Het vakgebied daagt uit om innovatief en scherp te zijn en dat spreekt me aan. Bij de KCA heb ik me hard gemaakt om het vakgebied naar een hoger plan te brengen en bij de KSF heb ik daar nog meer mogelijkheden voor.”

 

Huidig directeur Sanne Muijser vertrekt per 1 mei en stapt over naar de branchevereniging voor zelfstandige behandelcentra in medisch specialistische zorg, de ZKN.

 

Over de Klantenservice Federatie (KSF)


De KSF is de branchevereniging voor klantcontact en is het platform voor kwalitatief hoogstaande kennisdeling en belangenbehartiging, met een uitgebreid netwerk, voor contactcenters, toeleveranciers en zzp’ers werkzaam in de contactcenterbranche. Onderdeel van de KSF is de werkgeversvereniging voor facilitaire contactcenters (WFC), met twee pijlers: de cao voor facilitaire contactcenters en het Quality Membership, het keurmerk voor facilitaire contactcenters.

 

Over de Klanten Contact Academie (KCA)

De Klanten Contact Academie is opgericht in 2008 om het vakgebied rondom klantcontact te professionaliseren door duurzaam op te leiden.

KCA is lid van de KSF.

 

Meer informatie over de KSF vindt u op www.klantenservicefederatie.nl

 

Voor meer informatie over het persbericht kunt u contact opnemen met:

 

Het KSF bureau, Gretha  de Groot

Tel: 070-7620764  –  Mobiel: 06-43207461

 

 

 

 

 


Netgemak Internetbureau