Beste lezer, beste nieuwe CCMA Vriend,

 

U hebt deze link van het secretariaat ontvangen, omdat u aangegeven hebt Vriend van de CCMA te willen worden.
Namens het bestuur kan ik u meedelen dat deze akkoord is bevonden en we het erg fijn vinden u te mogen verwelkomen!

Door het invullen van de onderstaande vragen wordt hiermee een overeenkomst tot stand gebracht tussen beide partijen. 

 

TIP: Vergeet uw collega's niet aan te melden voor de CCMA Nieuwsbrief, geef het aan hen door.

Wij zullen hen dan koppelen aan uw Vrienden lidmaatschap, mocht u een keer niet kunnen komen naar een CCMA event,
dan zijn zij (in de meeste gevallen) van harte welkom namens u en / of uw bedrijf.


U ontvangt bij invullen van dit formulier automatisch de nieuwsbrief en blijft zo op de hoogte van de laatste activiteiten.
Indien nodig zullen wij u nog vragen om het bedrijfslogo naar het secretariaat te sturen, zodat wij deze kunnen toevoegen aan de website.

Voorwaarden CCMA Vrienden lidmaatschap:
- Tarief Vrienden CCMA lidmaatschap is € 1299,- per jaar (tarief 2014) -
  m.u.v. van speciale actie, zie in dat geval offerte / voorstel van de CCMA
- Lidmaatschap wordt per 1e januari van het nieuwe kalenderjaar verlengd met 1 jaar
   m.u.v. een speciale actie, verlenging zit dan al voor het eerstvolgende jaar verwerkt in het voorstel

- Beëindiging lidmaatschap kan 3 maanden voor het einde van lidmaatschapsjaar (uiterlijk 1 oktober binnen),
  daarna automatische verlenging per 1e januari nieuwe lidmaatschapsjaar.
 

- CCMA statuten d.d. 1 juli 2014 zijn van toepassing op het Vrienden lidmaatschap

- Voorwaarden, huis- en gedragsregels m.b.t. het CCMA Vrienden lidmaatschap staan beschreven

  in het CCMA HHR (HuisHoudelijk Reglement) 
- Lidmaatschapsjaar is gelijk aan een kalenderjaar

 

Welk CCMA Vriend lidmaatschap *Indien ander voorstel, vul in:

 

Geslacht *

Voornaam *
Achternaam *
Functie *

 

Bedrijfsnaam *
Korte omschrijving van uw bedrijfsactiviteit(en) *
Richting de CCMA leden en Vrienden ligt uw focus op het volgende onderdeel / -delen: *

 

Adres (bezoekadres) *
Postcode (bezoekadres) *
Plaats (bezoekadres) *

 

E-mailadres *
Mobiel nummer *
Direct nummer

 

Factuurgegevens - Bedrijf - Vul a.u.b. zo compleet mogelijk in om vertragingen te voorkomen

 

Bedrijfsnaam (komt op factuur) *
t.a.v. afdeling (b.v. crediteuren) *

 

Postadres
Postadres regel 2
Postcode (postadres)
Plaats (postadres)
Land (indien anders dan NL)

 

E-mail adres voor digitale factuur (VOORKEUR)
Inkoopnummer / KPL

 

BTW nummer (indien nodig)
Indien verlegde B.T.W. (buitenland) - geef hier aan (Ja + land)

 

Extra informatie (vul hier in):

 

Voorwaarden *

 

* verplicht

Netgemak Internetbureau