PlanMen, forecasting, planning en management


PlanMen is hét unieke platform voor forecasting, planning en poolmanagement. Planning vervult een cruciale rol in aansturing en inrichting van de totale organisatie.

Wij zien in ons vakgebied de termen forecasting, planning, roostering, dagsturing en traffic management veelvuldig door elkaar gebruikt worden. In onze visie behoren deze werkzaamheden samen met rapporteren en analyseren tot de taken van de afdeling planning. Maar in de toekomst zal steeds duidelijker worden dat human resource, finance, marketing en verkoop, afdelingen zijn die verbonden zijn aan het nieuwe forecasten en plannen.

Organisaties zijn enerzijds druk bezig met de werkzaamheden van vandaag, de performance. Anderzijds ligt de focus ook op de toekomst, het voorspellen ofwel forecasten. Hoe beter uw organisatie hiertoe in staat is, hoe makkelijker en kostenefficiënter de gewenste performance kan worden behaald. Dit vertaalt zich uiteindelijk in tevreden stakeholders.

PlanMen brengt de competenties die nodig zijn voor de realisatie van de doelstellingen op korte én lange termijn bij elkaar door te kiezen voor een multidisciplinaire benadering. Onze planmen en planwomen brengen meer mee dan slechts het forecasten en plannen, zij kunnen u ondersteunen op de volgende deelgebieden:

• Een intern of extern ingericht forecasting, planning, roostering en traffic managementproces; Planmen kan zowel op de locatie van de klant als op eigen locatie de forecasting, planning, roostering en traffic management verzorgen;
• Ketengericht handelen waardoor grotere (financiële en kwalitatieve) voordelen zijn te behalen; de forecast is een afgeleidde van de bedrijfsdoelstellingen, commerciële doelstellingen, operationele doelstellingen en budget;
• Het verbeteren van de efficiency door o.a. foutreductie;
• Het verbeteren van de kwaliteit van de performance;
• Het verbeteren van de klanttevredenheid;
• Training en opleiding van interne forecasters/planners.

Onze Planmen en Planwomen zijn ervaren consultants die een gezonde balans hebben tussen analytisch en communicatief vermogen. Wij hechten er veel waarde aan dat de opgedane kennis en ervaring in het heden ook in de toekomst kan worden benut. Gerichte kennisoverdracht is in onze ogen dan ook van essentieel belang. Onze Planmen en Planwomen worden op regelmatige basis onderworpen aan diversie trainingen en nemen zij deel aan diverse seminars en/ of workshops.

Wij zijn heel graag bereid om u geheel vrijblijvend te informeren over de mogelijkheden die wij uw organisatie zouden kunnen bieden. Kijk op www.planmen.nl of neem contact op met Willem van den Brink, directeur PlanMen, op telefoonnummer 088-8252525.

Contactgegevens:


PlanMen

Straatweg 25

3621 BG Breukelen
 

Overige gegevens:

T  | 088 - 8252525 

W | www.planmen.nl 
E  | info@planmen.nl

  


Netgemak Internetbureau